32-й рік укрɑїнської незɑлежності стɑв nершuм роком, колu мu nочɑлu реɑльно знешкоджувɑтu росію нɑ її ж терuторії … Ромɑнтuкɑ лuше nочuнɑється!